» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
1

Plan detaljne regulacije za područje između saobraćajnice T-6, Ugrinovačke i Baranjske ulice,gradska opština Zemun

Akti Grada
19

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „10. oktobar”, Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo, JP

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o prestanku funkcije člana Beća gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
23

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
23

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
23

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
23

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o postavljenju v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o postavljenju v.d. direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornih odbora Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo JP i JKP „10. oktobar”, Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
25

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
25

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
25

Rešenje o promeni naziva dela Fruškogorske ulice u Mesnoj zajednici Rvati, gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o promeni naziva 30. i 35. ulice u Mesnoj zajednici Zvečka, gradska opština Obrenovac 25 Rešenje o promeni naziva dela Ulice Prote Mateje Nenadovića označenog kao trg ispred Doma kulture u Mesnoj zajednici Zabrežje, gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Surčin za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin
34

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Agrar – Surčin” broj 0104-06-593 od 8. decembra 2006. godine i Odluke odopunama ove odluke broj I-06-75/2008 od 31. jula2008. godine i Odluke o izmenama i dopunama Odluke broj I-01-06-56/2013 od 22. marta 2013. godine– usklađivanje sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/2012)

Akti gradskih opština Surčin
35

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
36

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture i sporta gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
37

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa

Akti gradskih opština Surčin
38

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
39

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za obavljanje poljoprivredne delatnosti i zanatskih usluga „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
39

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
39

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
40

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti Grada
40

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distrubuciju gasa 40 Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti Grada
40

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
41

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti Grada
41

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti Grada
41

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti Grada
41

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti Grada
42

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti Grada
42

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti Grada
42

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti Grada
42

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti Grada
42

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti Grada
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma 43 Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti Grada
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti Grada
43

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru članova Saveta Mesne zajednice Novi Surčin broj I-01-06-264/2012 od 14. novembra 2012. godine

Akti Grada
43

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru članova Saveta Mesne zajednice Radio Far broj I-01-06-266/2012 od 14. novembra 2012. godine

Akti Grada
44

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru članova Saveta Mesne zajednice Boljevci broj I-0106-252/2012 od 14. novembra 2012. godine

Akti Grada
44

Ispravka Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Ispravke