» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Pozorišta „Boško Buha” iz Beograda, ul. Trg republike br. 3

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Zemun za 2013. godinu

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o obrazovanju Saveta za budžet i finansije 9 Rešenje o obrazovanju Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o obrazovanju Izdavačkog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o obrazovanju Komisije za propise i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu priznanja gradske opštine

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o obrazovanju Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o obrazovanju Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana komisije

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor Savski venac”.

Akti gradskih opština Savski venac
15

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
17

Odluka o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
18

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka kojom se utvrđuje da odredba člana 21. Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta („Službeni list grada Beograda”, br. 60/09 i 6/10), u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa Ustavom, kao i da odredbe čl. 20, 20a, 22, 25. i 26. Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta („Službeni list grada Beograda”, br. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12 i 42/12) nisu u saglasnosti sa Ustavom

Akti Ustavnog suda Srbije