» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
1

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli zvanja počasni građanin Novog Beograda Emiru Bekriću

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o dodeli zvanja počasni građanin Novog Beograda Mihajlu Pantiću

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
11

Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Odluka o izmeni Odluke o prestanku rada Fonda solidarne stambene izgradnje opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Odluka o pokretanju inicijative za izradu plana generalne regulacije za naselje Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o razrešenju i izboru Administrativno-mandatne komisije Skupštine gradske opštineBarajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornih odbora Direkcije za razovoj i izgradnju gradske opštine Barajevo, JP i JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Merila za ocenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i veština za imenovanje direktora javnih preduzeća

Akti gradskih opština Barajevo
18

Treća odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca – 25

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportskokulturni centar „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Zaključak

Akti gradskih opština Obrenovac