» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju nastavnika razredne nastave angažovanih za obavljanje poslova u produženom boravku učenika III i IV razreda osnovnih škola

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj pomoći penzionerima Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o dodeli naziva Ulice podmorničara Đorđa Mitrovića na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti Grada
3

Rešenje o dodeli naziva Ulice braće Milić na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti Grada
3

Rešenje o dodeli naziva Ulice Srđana Aleksića na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva Čavketov pasaž na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva Ulice Nebojše Đukelića na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva Platoa Soje Jovanović na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva Platoa Raše Livade na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti Grada
5

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Akti Grada
5

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Sava centar”

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Sava centar”

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo Beograd” 6 Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo Beograd” 6 Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju generalnog direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju generalnog direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane” 7 Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” 7 Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
8

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” za 2013. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2013. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac iz Obrenovca o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Parking servis” Obrenovac na cenovnik usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom „pauk” sa Odlukom o cenovniku usluga

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Odluka kojom se utvrđuje da deo odredbe člana 1, čl. 11. do 15. i čl. 17. i 19. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo („Službeni list grada Beograda”, br. 12/09 i 54/09) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije