» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
2

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge”

Akti Grada
2

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
2

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo Beograd”

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” – 3

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje”, Beograd

Akti Grada
4

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Akti Grada
4

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada
4

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za stambene usluge

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put” – 5

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog radiodifuznog preduzeća „Studio B”– 6

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
7

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Sava centar”

Akti Grada
7

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”

Akti Grada
7

Rešenje o utvrđivanju prava na platu, naknade i druga prava predsednika, članova i sekretara Privremenog organa grada Beograda

Akti Grada
8

Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti Grada
8

Rešenje o dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada