» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2013. godine do 15. marta 2014. godine (u zimskim uslovima

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u oktobru 2013. godine

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2013. godinu

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o određivanju kriterijuma za dodelu poslovnog prostora čiji je korisnik gradska opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Vračar
13

Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Vračar u 2014. godini

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o prestanku funkcije člana i članice Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
14

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Mirna, Republika Slovenija

Akti gradskih opština Savski venac
15

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Statuta Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o unutrašnjem uređenju Uprave gradske opštine Barajevo – 16

Akti gradskih opština Barajevo
19

Odluka o trećem rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
25

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo JP

Akti gradskih opština Barajevo
26

Rešenje o imenovanju direktora Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo JP

Akti gradskih opština Barajevo
27

Rešenje o razrešenju v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
27

Rešenje o imenovanju direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
27

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornih odbora Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo JP i JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju cena iznošenja smeća koja je doneta na sednici Nadzornog odbora JKP „10. oktobar” Barajevo sa Odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke Upravnog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac o cenama pijačnih usluga broj 091-III/12-22 od 21. decembra 2012. godine sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
28

Odluka o izmenama i dopunama odluka broj I-0106-326/12, I-01-06-53/13 i I-01-06-227/13

Akti gradskih opština Surčin
35

Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju javnih preduzeća za period 1. januar 2013. godine – 30. septembar 2013. godine (Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin, Javno preduzeće za obavljanje poslova informisanja, Javno preduzeće za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa, Javno preduzeće za obavljanje poslova iz oblasti turizma, Javno preduzeće za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta, Javno preduzeće „Agrar – Surčin”)

Akti gradskih opština Surčin
36

Odluke kojima se prihvataju molbe zamenika direktora pojedinih javnih preduzeća za razrešenje funkcije (Javno preduzeće za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta, Javno preduzeće „Agrar – Surčin”, Javno preduzeće za obavljanje poslova informisanja)

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
38

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
38

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
38

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
38

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
39

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
39

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
40

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
40

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
40

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
40

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Uprave gradske opštine Surčin za period od 1. januara 2013. do 30. juna 2013. godine

Akti gradskih opština Surčin