» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o razrešenju gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
1

Rešenje o imenovanju gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
2

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Akti Grada
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd

Akti Grada
5

Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti Grada
5

Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad