» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
1

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
1

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja za 2014. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane” sa Odlukom

Akti Grada
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija sredstvima budžeta gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju „Humanitarne fondacije opštine Novi Beograd” 5 Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Humanitarne fondacije opštine Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Novobeogradske kulturne mreže 6 Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o prestanku dužnosti načelnika Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika načelnika Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2013. godinu

Akti gradskih opština Palilula
15

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
16

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2013. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
20

Odluka o određivanju prodajnih mesta na kojima se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta na području gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica 23 Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sportski centar – Rakovica” – 23

Akti gradskih opština Rakovica
24

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sportski centar – Rakovica” – 24

Akti gradskih opština Rakovica
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski centar – Rakovica” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
24

Odluka o uslovima i kriterijumima za dodelu jednokratne novčane pomoći porodičnim domaćinstvima i pojedincima sa teritorije GO Savski venac u stanju socijalne potrebe

Akti gradskih opština Savski venac
25

Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Savski venac u 2014, 2015. i 2016. godini

Akti gradskih opština Savski venac
25

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
26

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
26

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Odluka o usvajanju Nacrta aneksa ugovora o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” Baljevo, Pop Lukina 6 A, kaoosnivačkog akta

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o razrešenju člana Beća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja i rada sa finansijskim planom za 2013. godinu Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu za 2013. godinu – treći rebalans

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga grejanja koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Lazarevac