» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane” sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se utvrđuju cene usluga iznošenja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” sa Odlukom

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP „Pogrebne usluge” sa Cenovnikom – 3

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP „Pogrebne usluge” sa Cenovnikom

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova JKP „Zelenilo – Beograd” na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2014. godinu sa Odlukom o usvajanju cenovnika i Cenovnikom

Akti Grada
32

Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Savski venac
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga za opravku „namernih kvarova” i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom „pauk” sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga korišćenja klizališta sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac