» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” sa Cenovnikom

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Beća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru Beća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru Saveta za obrazovanje, sport i omladinu

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o razrešenju direktora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Palilula za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Palilula
17

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
17

Odluka o izmenama Odluke o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
17

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
17

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Prečišćenim tekstom Cenovnika

Akti gradskih opština Obrenovac