» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva „BG hala” d.o.o.

Akti Grada
3

Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za period januar–mart 2014. godine sa Programom

Akti Grada
4

Rešenje o razrešenju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd” sa Odlukom

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
6

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Beograda i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta

Akti Grada
8

Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

Akti Grada
11

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornici Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju člana Saveta za budžet i finansije i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o razrešenju člana Komisije za propise i lokalnu samoupravu i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o razrešenju člana Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Grocka” na Odluku o povećanju cene usluge iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
13

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Grocka” na Odluku o povećanju cena pijačnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
14

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Grocka” na Odluku o povećanju cena pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Ispravka Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto-putaBeograd–Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka – celina 1

Ispravke