» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju i utvrđivanju područja mesnih zajednica na teritoriji opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izboru Saveta za upravu i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izboru Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izboru Saveta za mlade

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izboru Saveta za kulturu i informisanje

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru Saveta za poljoprivredu

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru Komisije za ravnopravnost polova

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru Komisije za organizaciju i normativna akta Skupštine

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o izboru Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o izboru Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o izboru Komisije za privredu, budžet i finansije

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o razrešenju direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Binogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli Potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o drugoj izmeni i dopuni Rešenja o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Odluka o izmeni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
16

Finansijski plan gradske opštine Surčin za period I-III 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin
22

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora GO Surčin i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Uputstvo o radu trezora sa obrascima

Akti gradskih opština Surčin