» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zvezdara za period januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Rakovica za period I–VI 2014. godine

Akti gradskih opština Rakovica
6

Izmena Rešenja o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar– mart 2014. godine

Akti gradskih opština Savski venac
6

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo 12 Odluka o osnivanju Fonda za finansijsku pomoć obolelima od teških i retkih bolesti

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o podizanju spomen-obeležja (biste) „Kapetan Dragić Gorunović” u MZ „Glumčevo brdo”

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju i održavanju spomenika, spomen-ploča i skulpturalnih dela na teritorijigradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o prestanku mandata člana Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Lazarevac– 14

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za propise Skupštine gradske opštine Lazarevac – 15

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za predstavke i žalbe Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za budžet i finansije Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” uLazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” Baljevo za 2014. godinu 16Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Toplifikacija” Lazarevac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac za period od 1. januara 2014. do 31. marta 2014. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac za period od 1. januara 2013. do 31. decembara 2013. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za informisanje „RadioLazarevac” u Lazarevcu za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac” za 2014. godinu sa Planom privremenog finansiranja za period od januara do marta 2014. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka o drugoj izmeni Odluke o održavanju čistoće u gradskoj opštini Sopot

Akti gradskih opština Sopot
26

Rešenje o razrešenju člana i zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
27

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
27

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Sopot za period januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Sopot
27

Rešenje o izmeni Rešenja broj I-01-06-191/2012o izboru članova Saveta za budžet i finansije Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Radiofar

Akti gradskih opština Surčin