» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 41-2024, izdat 2024-04-19
veličina 197.14 Kb
3

Odluka o budžetu opštine Vračar za 2003. godinu 959

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Zemun na Izbornoj jedinici broj 10, izabranom na dopunskim izborima 22. decembra 2002. godine

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o budžetu opštine Zemun za 2003. godinu 963

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o verifikaciji mandata jednom odborniku u Skupštini opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
10

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Novi Beograd za 2002. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Odluka o budžetu opštine Novi Beograd za 2003. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Palilula za 2002. godinu

Akti gradskih opština Palilula
18

Odluka o budžetu opštine Palilula za 2003. godinu

Akti gradskih opština Palilula
21

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Skupština opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
21

Rešenje o razrešenju Valerijana Kadijevića dužnosti zamenika javnog pravobranioca opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2002. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
27

Odluka o budžetu opštine Savski venac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
30

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
31

Odluka o budžetu opštine Čukarica za 2003. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
34

Odluka o davanju saglasnosti na visinu zakupnine za poslovni prostor čiji je korisnik opština Čukarica za 2003. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
34

Odluka o budžetu opštine Barajevo za 2003. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
36

Odluka o budžetu opštine Grocka za 2002. godinu 992

Akti gradskih opština Grocka
38

Odluka o budžetu opštine Grocka za 2003. godinu 994

Akti gradskih opština Grocka
42

Odluka o budžetu opštine Lazarevac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Odluka o određivanju šire zaštitne zone i pojaseva sanitarne zaštite za izvorišta „Peštan” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-stambenog niza u naselju „Dušan Petrović Šane” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju olimpijskog dečjeg sela na lokacijama „Selo” i „Magistrala” u naseljenom mestu Leskovac 1001

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Odluka o pripremanju regulacionog plana za izgradnju olimpijskog dečjeg sela u naseljenom mestu Leskovac

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Lazarevac Slobodanu Bogunoviću

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Lazarevac Milenku Vulić eviću

Akti gradskih opština Lazarevac
47

Odluka o budžetu opštine Mladenovac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Odluka o izmeni Odluke o raspisivanju referenduma radi izjašnjavanja građana mesne zajednice Selo Mladenovac o donošenju odluke o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Odluka o izmeni Odluke o raspisivanju referenduma radi izjašnjavanja građana mesne zajednice Velika Krsna o donošenju odluke o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Velika Krsna

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Rešenje o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
51

Odluka o budžetu opštine Obrenovac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i stalnih radnih tela u Skupštini opštine Obrenovac i o platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju fabrike stočne hrane na kat. parcelama broj 26 i 27 KO Zvečka

Akti gradskih opština Obrenovac
55

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju farme za tov pilića na kat. parceli broj 1785/3 i delu kat. parcele broj 1785/1 KO Urovci

Akti gradskih opština Obrenovac
55

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2002. godinu

Akti gradskih opština Sopot
56

Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2003. godinu

Akti gradskih opština Sopot
57

Odluka kojom se utvrđuje da član 12. Odluke Skupštine grada Beograda o naknadi za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta nije u skladu sa zakonom

Akti Grada
57

Odluka kojom se utvrđuje da član 12. Odluke Skupštine grada Beograda o naknadi za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta nije u skladu sa zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije
58

Odluka kojom se utvrđuje da tačka 43. Regulacionog plana prostorne celine Dedinje koji je donela Skupština grada Beograda nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Grada
58

Odluka kojom se utvrđuje da tačka 43. Regulacionog plana prostorne celine Dedinje koji je donela Skupština grada Beograda nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije
60

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština