» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Plan detaljne regulacije za ulice Bojvođansku i Surčinsku, od saobraćajnice T-6 do autoputskeobilaznice – I faza, od saobraćajnice T-6 do saobraćajnice koja povezuje predmetni saobraćajni pravac sa Aerodromom „Nikola Tesla”

Akti Grada
13

Izmene Plana mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

Akti Grada
15

Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vreme štrajka zaposlenih u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd

Akti Grada
15

Odluka o osnivanju Osnovne škole „Danilo Kiš” Voždovac u naselju „Stepa Stepanović”

Akti Grada
16

Odluka o izmeni Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
22

Odluka o podizanju spomenika ruskim i srpskim vojnicima poginulim u Prvom svetskom ratu 21 Odluka o izmeštanju spomenika Dimitriju Tucoviću na novi plato između Trga Slavija i Ulice kralja Milutina

Akti Grada
22

Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar„Tašmajdan” u Beogradu

Akti Grada
24

Odluka o promeni osnivačkog akta Gradskog zavoda za veštačenja

Akti Grada
26

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Belef centra – ustanove kulture u likvidaciji

Akti Grada
26

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Jugokoncerta – ustanove za muzičko-scenskudelatnost u likvidaciji

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra beogradskih festivala

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica iz Rakovice, ul. Miška Kranjca br. 7

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put” Beograd

Akti Grada
27

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd i imenovanju predsednika i članova Komisije

Akti Grada
28

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Upravnog i Nadzornog odbora u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
28

Rešenje o davanju saglasnosti na unošenje imena Beograd u poslovno ime Društva sa ograničenom odgovornošću „Beograd na vodi” iz Beograda

Akti Grada
28

Rešenja o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”, Beograd

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”, Beograd

Akti Grada
29

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”, Beograd

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”, Beograd

Akti Grada
29

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
30

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar”, Grocka

Ispravke
30

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Duško Radović”, Beograd

Ispravke