» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o razrešenju v.d. direktora Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje su izabrani

Akti gradskih opština Savski venac
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
6

Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
20

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine gradske opštine Savski venac 21 Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o razrešenju člana Beća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „Šopić”

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac za period 1. januar 2014 – 30. jun 2014. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrostistema Stubo-rovni „Kolubara” Baljevo za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
58

Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
59

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
59

Odluka o drugoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac