» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju dužnosti sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju zamenika gradonačelnika grada Beograda sa Rešenjem o imenovanju zamenika gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o izboru članova Gradskog veća

Akti Grada
4

Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave

Akti Grada
4

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave

Akti Grada
4

Rešenje o obrazovanju Komisije za pripremu Poslovnika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o izboru predsednika opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Novi Beograd – 5

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o razrešenju direktora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o imenovanju direktora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Poslovnik o izmeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o obrazovanju Komisije za potvrđivanje mandata odbornicima Skupštine opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
7

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Čukarica izabranih na izborima održanim 19. septembra 2004. godine

Akti gradskih opština Čukarica
8

Rešenje o izboru predsednika opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
8

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
8

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o razrešenju direktora kulturne ustanove Galerija ’73

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora kulturne ustanove Galerija ’73

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o obrazovanju Verifikacione komisije

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Poslovnik Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Odluka o načinu organizacije i privremenom ustupanju poslova iz delokruga Opštinske uprave Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Privremeni poslovnik Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o izboru članova Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o izboru članova Komisije za propise

Akti gradskih opština Surčin
47

Cenovnik karata za pojedinačnu vožnju, mesečnih i polumesečnih markica za zaposlene, mesečnih markica za povlašćene kategorije putnika za vožnju vozilima GSP „Beograd” (ITS-a) i doplatnih karata

Akti javnih komunalnih preduzeća
48

Odluka o naknadama za prevoz putnika i prtljaga vozilima SP „Lasta” – Beograd, PO „Lasta”, čija vozila saobraćaju na gradskim i prigradskim linijama na području grada Beograda, za putnike sa pojedinač nim i pretplatnim kartama

Akti javnih komunalnih preduzeća