» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo Bloka 19, prostorno-funkcionalna celina 5, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između ulica Goce Delčeva, Palmira Toljatija, Džona Kenedija i Bulevara Nikole Tesle – deo Bloka 9 A, gradske opštine Novi Beograd i Zemun

Akti Grada
3

Pokazatelj pada potrošačkih cena u julu 2014. godine

Akti Grada
3

Pravilnik o korišćenju službenih vozila gradske opštine Stari grad i potrošnji goriva – 3

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izuzimanju na određeno vreme od primene dela Cenovnika ostalih usluga komunalne infrastrukture sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac