» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove Gradskog centra za fizičku kulturu iz Beograda – 1

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put” – 3

Akti Grada
3

Izmena i dopuna Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

Akti Grada
3

Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra „Binova loza u Zemunu”

Akti Grada
5

Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra „Hrast u Ulici Mije Kovačevića” u Beogradu

Akti Grada
7

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Dva stabla krimske lipe” na Andrićevom trgu u Beogradu

Akti Grada
8

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Lalino drvo” u Ulici pukovnika Bacića broj 7 u Beogradu

Akti Grada
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradskog zavoda za veštačenje

Akti Grada
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Centra beogradskih festivala iz Beograda

Akti Grada
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pozorišta „Boško Buha” iz Beograda, Trg republike br. 3

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Beterinarske ustanove „Beterina Beograd”

Akti Grada
9

Rešenje o određivanju predstavnika Grada Beograda za Skupštinu Privrednog društva „Beletržnica – Beograd” d.o.o

Akti Grada
9

Rešenje o izmeni Rešenja Skupštine grada Beograda broj 3-811/14-S od 22. jula 2014. godine

Akti Grada
10

Rešenje o davanju saglasnosti na pokretanje postupka sprovođenja statusne promene pripajanja Privrednog društva „Jezero” d.o.o. Beograd Javnom preduzeću „Ada Ciganlija”

Akti Grada
10

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
21

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS „Mostar” – Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

Akti Grada
21

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO „Novi Beograd” do područja PPPPN „Beograd na vodi”, gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

Akti Grada
22

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa „Staro naselje” u Zelezniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, GO Čukarica – 22

Akti Grada
23

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Knez Danilove, Stanoja Glavaša, Dalmatinske i Starine Novaka, gradska opština Palilula

Akti Grada
24

Pokazatelj pada potrošačkih cena u avgustu 2014. godine

Akti Grada
24

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Karađorđe”, Beograd

Ispravke