» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana detaljne regulacije za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim centrom, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana detaljne regulacije za Sportski centar „Jezero” u Resniku, gradska opština Rakovica

Akti Grada
4

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici gospodar Jevremovoj, gradska opština Stari grad

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici južni bulevar, gradska opština Vračar

Akti Grada
6

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika zaštitnika građana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac Auto-komanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Binogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o ustanovljenju nagrade „Policajac godine” i „Batrogasac godine”

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjimaodbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finanasijske pomoći iz budžeta

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o ukidanju ustanove Narodni univerzitet „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu i članici Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o izboru člana i članice Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Sportsko-rekreativno obrazovnog centra „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o imenovanju direktora Sportskorekreativno obrazovnog centra „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Sportsko-rekreativno obrazovnog centra „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
12

Odluka o izmeni Odluke o pružanju pravne pomoći

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Beća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Novi Beograd opredeljenih za sport

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Rešenje o prestanku mandata članu Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”– opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
17

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
17

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
17

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Odluka o prvoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Toplovod”, Obrenovac da u grejnoj sezoni 2014/2015. godine nastavi održavanje mašinskog dela kućnih grejnih instalacija koje se nalaze u toplotnim podstanicama, odnosno predajnim stanicama

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o prestanku funkcije člana Beća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju članova Beća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac