» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda (Republika Srbija) i Grada Minska (Republika Belorusija)

Akti Grada
1

Odluka o osnivanju i radu Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za Avalsku ulicu u Zelezniku, gradska opština Čukarica

Akti Grada
6

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2014. godine do 15. marta 2015. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
7

Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Sportski centar Rakovica” i oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
7

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
7

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sportski centar – Rakovica” – 8

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Sportski centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o ponavljanju oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Barajevo 10 Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog pravilnika o radu Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
11

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
11

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Pavle Savić”, Beograd

Ispravke
11

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole „Nadežda Petrović”, Zemun

Ispravke