» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Muzeja grada Beograda iz Beograda, ul. Zmaj Jovina br. 1

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od postojećeg magistralnog gasovoda MG-05 do područja PPPPN „Beograd na vodi” sa priključkom do BIP-a, gradske opštine Zemun, Novi Beograd i Savski venac

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od glavne merno-regulacione stanice (GMRS) „Padinska skela” do područja PPPPN „Beograd na vodi”, gradske opštine Palilula, Stari grad i Savski venac

Akti Grada
4

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do Ulice Benizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda – pešačke zone

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
6

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Milena Pavlović Barili”, Beograd

Ispravke
19

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „LJubomir Aćimović”, Obrenovac

Ispravke
19

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Zmaj Jova Jovanović”, Beograd

Ispravke