» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Strategija za uvođenje i ravoj finansijskog upravljanja i kontrole u Gradu Beogradu

Akti Grada
10

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
10

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
10

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

Akti Grada
14

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
20

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
26

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
26

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd

Akti Grada
27

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Maglajske, LJutice Bogdana, Šekspirove i Jezdićeve, gradska opština Savski venac

Akti Grada
27

Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobaćajnice T-6 do Pančevačkog mosta, deonica odUlice Tošin bunar do čvora Autokomanda

Akti Grada
28

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske, gradska opština Savski venac

Akti Grada
29

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa „Staro naselje” u Zelezniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, GO Čukarica – 29

Akti Grada
29

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone Ø700 mm – Ø500 mm od postojećeg vodovoda Ø700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda Ø400 mm u Ulici Vuka Karadžića, gradska opština Stari grad

Akti Grada
29

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do Ulice Venizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

Akti Grada
30

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS „Mostar” – Hitna pomoć, gradska opština Savski venac 30 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd–put”

Akti Grada
31

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Akti Grada
31

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u osnovni kapital Grada Beograda u kompaniji „Simpo” a.d. Vranje i povezanim Privrednim društvima „Kondiva” d.o.o. Bujanovac i „Simpo line” d.o.o. Vranje

Akti Grada
32

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja „Jugokoncert” – Ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

Akti Grada
45

Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

Akti Grada
47

Rešenje o dodeli naziva mostu preko Dunava na poziciji Zemun–Borča u okviru saobraćajnice Severna tangenta

Akti Grada
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar „Tašmajdan”

Akti Grada
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Veterinarske ustanove „Veterina Beograd”

Akti Grada
48

Rešenja o razrešenju v.d. direktora u pojedinim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd (Biblioteka „Dimitrije Tucović”, Biblioteka „Milutin Bojić”, Biblioteka „Vlada Aksentijević” Obrenovac, Pedagoški muzej, Centar za kulturu Sopot, Centar za likovno obrazovanje i Centar za kulturu Grocka)

Akti Grada
49

Rešenja o imenovanju direktora i v.d. direktora u pojedinim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd (Biblioteka „Dimitrije Tucović”, Biblioteka „Milutin Bojić”, Biblioteka „Vlada Aksentijević” Obrenovac, Pedagoški muzej, Centar za kulturu Sopot, Centar za likovno obrazovanje i Centar za kulturu Grocka)

Akti Grada
50

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
60

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u septembru 2014. godine

Akti Grada