» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone ø700 mm – ø500 mm od postojećeg vodovoda ø 700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda ø 400 mm u Ulici Vuka Karadžića, gradska opština Stari grad

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od planirane TS 110/10 kV „Autokomanda” do područja PPPPN „Beograd na vodi”, gradske opštine Voždovac i Savski venac

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije železničke infrastrukture u Makišu, GO Čukarica

Akti Grada
5

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
10

Odluka o dodeli isključivog prava JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
11

Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
12

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Odluka o promeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
15

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Grocka

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
17

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka – 17

Akti gradskih opština Grocka
17

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
17

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
18

OBRENOVAC Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks II Plana i programa poslovanja JKP „Gročanski komunalac” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Grocka
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks II Plana i programa poslovanja JP „Pijace i zelenilo Grocka” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Prva izmena Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Odluka o određivanju organa gradske opštine Obrenovac za učešće u zaključivanju kolektivnih ugovora za javna preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Pravilnik o načinu pripreme i dostavljanja materijala predsedniku i Skupštini gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o izboru članova Veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca– 29

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
37

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o prihvatanju Predloga Veća gradske opštine Surčin broj III-01-06-150/2014 od 9. oktobra 2014. godine da se pristupi reorganizaciji javnih preduzeća koje je osnovala gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o ukidanju prava na naknadu za rad predsednicima saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o razrešenju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin