» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o budžetu grada Beograda za 2005. godinu – 1

Akti Grada
17

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2005. godini

Akti Grada
19

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti Grada
23

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
28

Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

Akti Grada
29

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišć enja grad Beograd

Akti Grada
29

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Akti Grada
29

Cenovnik usluga Gradske uprave

Akti Grada
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji organa opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
31

Odluka o Opštinskom veću opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
33

Odluka o izmeni i dopuni Privremenog poslovnika o radu Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
34

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
36

Poslovnik o radu Skupštine opštine Voždovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Voždovac
45

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
47

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
48

Odluka o izmeni Privremenog poslovnika Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
48

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2004. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o osnivanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o izboru savetnika predsednika opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o osnivanju Saveta za budžet, finansije i privredna pitanja

Akti gradskih opština Rakovica
53

Poslovnik Skupštine opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
62

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
64

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
64

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
64

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
65

Odluka o budžetu opštine Savski venac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
75

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
75

Rešenje o postavljenju sekretara Opštinskog veća opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Odluka o utvrđivanju osnovice, stopa, rokova i načina plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2005. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća