» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Maglajske, LJutice Bogdana, Šekspirove i Jezdićeve, gradska opština Savski venac

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja uz Južni bulevar između ulica: Maksima Gorkog, Šumatovačke, Đerdapske i Gospodara Vučića, 1. faza razrade Plana detaljne regulacije 9. mesne zajednice na Vračaru za blok između Južnog bulevara i ulica: Vardarske, Marulićeve, Šumatovačke i Pešačke staze, gradska opština Vračar

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta,deonica od Ulice Tošin bunar do čvora Autokomanda

Akti Grada
3

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u novembru 2014. godine

Akti Grada
4

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
11

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
18

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta broj I-01-06-58/2013 od 22.marta 2013. godine (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Surčin
18

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz turizma broj I-01-06-59/2013 od 22. marta 2013. godine(prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Surčin
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa broj I-01-06-55/2013 od 22. marta 2013. godine (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Surčin
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Agrar Surčin” broj I-0106-56/2013 od 22. marta 2013. godine (prečišćentekst)

Akti gradskih opština Surčin
20

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru članova Komisije za propise Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
20

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za budžet i finansije Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa 21 Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i ostalih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za period 1. decembar – 31. decembar 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja za period 1. decembar – 31. decembar 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin