» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Beograda za 2015. godinu

Akti Grada
14

Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2015. godinu

Akti Grada
58

Rešenje o razrešenju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
58

Rešenje o imenovanju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
59

Rešenje o prestanku dužnosti gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
59

Rešenje o imenovanju gradskog pravobranioca grada Beograda

Akti Grada
59

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zaštitnika građana

Akti Grada
59

Rešenje o izboru zaštitnika građana

Akti Grada
59

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika zaštitnika građana

Akti Grada
59

Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i izjave radi sprovođenja postupka pripajanja Privrednog društva „Jezero” d.o.o. Beograd Javnom preduzeću „Ada Ciganlija” Beograd

Akti Grada
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd” sa Odlukom

Akti Grada
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Akti Grada
60

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
61

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
61

Rešenje o neprihvatanju predloga za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
61

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
61

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
61

Rešenje o neprihvatanju predloga za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Akti Grada
62

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd

Akti Grada
62

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd

Akti Grada
62

Rešenje o imenovanju direktora Veterinarske ustanove „Veterina Beograd”

Akti Grada
62

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić”

Akti Grada
63

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograd

Akti Grada