» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Plan potreba za auto-taksi prevozom u gradu Beogradu u 2005. godini

Akti Grada
1

Rešenje o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o najvišem nivou cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

Akti Grada
4

Rešenje o najvišem nivou cena komunalnih proizvoda i usluga

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila i prenos nepropisno parkiranih vozila

Akti Grada
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o nivou cena pogrebnih usluga

Akti Grada
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija”

Akti Grada
17

Zaključak o izmenama i dopunama interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
18

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zvezdara za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Odluka o budžetu opštine Stari grad za 2005. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
22

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslove zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
22

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i radu gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Odluka o obrazovanju mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Odluka o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Poslovnik Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i predloge

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o izboru članova Komisije za međupš tinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o izboru članova Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o izboru članova Komisije za dodelu priznanja opštine

Akti gradskih opština Surčin
36

Dopuna Rešenja o izboru članova Komisije za propise

Akti gradskih opština Surčin
37

Dopuna Rešenja o izboru članova Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o izboru članova Saveta za razvoj i unapređ enje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o izboru članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o izboru članova Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Surčin
38

Cenovnik karata i pretplatnih markica GSP „Beograd”

Akti javnih komunalnih preduzeća
39

Odluka o naknadama za prevoz putnika i prtljaga vozilima SP „Lasta” – Beograd, PO „Lasta”, čija vozila saobraćaju na gradskim i prigradskim linijama na području grada Beograda, za putnike sa pojedinačnim pretplatnim kartama

Akti javnih komunalnih preduzeća