» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
27

Lokalni akcioni plan za mlade (LAP) za period od 2015 do 2020. godine

Akti gradskih opština Savski venac
46

Rešenje o imenovanju pravobranioca gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
46

Strategija upravljanja rizicima gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
82

Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
85

Odluka o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
86

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
86

Rešenje o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Obrenovac– 86

Akti gradskih opština Obrenovac
87

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac – 87

Akti gradskih opština Obrenovac
88

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
88

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
89

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
89

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
89

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac