» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Strategija upravljanja rizicima Grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
10

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

Akti Grada
11

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

Akti Grada
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
21

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
23

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
23

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

Akti Grada
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za stambene usluge

Akti Grada
24

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda privrednih društava „Simpo” a.d. Vranje, „Kondiva” d.o.o. Bujanovac i „Simpo line” d.o.o. Vranje u trajni ulog Grada Beograda u kapitalu „Simpo” a.d. Vranje

Akti Grada
25

Rešenje o razrešenju zamenika gradskog pravobranioca grada Beograda

Akti Grada
25

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana

Akti Grada
25

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana

Akti Grada
26

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana

Akti Grada
26

Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Gradsko stambeno” Beograd

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”– 26

Akti Grada
27

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
28

Zaključak o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

Akti Grada
28

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Grada Beograda i Gradskom javnom pravobranilaštvu

Akti Grada