» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o izgledu i izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika usluga Veterinarske ustanove „Veterina Beograd” sa Odlukom i Dopunom cenovnika

Akti Grada
3

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i načinu finansiranja programa od javnog interesa sredstvima Sekretarijata za socijalnu zaštitu za period od 2015. do 2018. godine

Akti Grada
5

Rešenje o prisupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks Selters banje i Koraćičke banje, gradska opština Mladenovac

Akti Grada
6

Rešenje o izmeni Rešenja o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bloka 11, između Bulevara Nikole Tesle, Keja oslobođenja i produžetka ulica Goce Delčeva i Aleksinačkih rudara, gradska opština Zemun

Akti Grada
6

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu, gradska opština Zemun

Akti Grada
7

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za Novu kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, gradska opština Voždovac

Akti Grada
9

Rešenje o izmeni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
9

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju naziva i promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
10

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
14

Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Beograd

Кolektivni ugovori
25

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti Grada Beograda

Кolektivni ugovori