» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o proglašenju gospodina Petera Handkea, pisca i humaniste, za počasnog građanina Beograda

Akti Grada
1

Odluka o proglašenju gospodina Nikite Mihalkova, filmskog stvaraoca, za počasnog građanina Beograda

Akti Grada
1

Odluka o proglašenju gospodina Torvalda Stoltenberga za počasnog građanina Beograda

Akti Grada
1

Odluka o dopuni Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uniformi i oznakama komunalnih policajaca

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

Akti Grada
4

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u bloku na uglu ulica Ugrinovačke i Slavonske, Gradska opština Zemun

Akti Grada
5

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju MRS „Bežanija” sa gradskim gasovodnim priključkom, od postojećeg gradskog gasovoda u Zemunskoj ulici do planirane MRS „Bežanija”, Gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
6

Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Vračarskog platoa za deo bloka između ulica: Bore Stankovića, Katanićeve, Makenzijeve i Borislava Pekića, Gradska opština Vračar

Akti Grada
7

Odluka o podizanju spomenika srpskim žrtvama stradalim u oružanim sukobima od 1991. godine na prostoru bivše Jugoslavije

Akti Grada
7

Odluka o podizanju spomenika naučniku i pronalazaču Mihajlu Pupinu

Akti Grada
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
8

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
8

Plan generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu (I faza, I etapa) – celina A1 B7

Akti Grada
18

Plan detaljne regulacije za područje između ulica: Učitelja Mihajlovića, Beogradske, Stevana Belića, Branka Radičevića, Milorada Ćirića i Đorđa Milovanovića u Zelezniku, Gradska opština Čukarica

Akti Grada
30

Rešenje o izmeni osnivačkog akta Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić” iz Beograda

Akti Grada
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika, člana i zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika, člana i zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
32

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
32

Rešenje o izmeni Rešenja Privremenog organa Grada Beograda o imenovanju Izvršnog odbora Stalne manifestacije u oblasti sporta od značaja za Grad Beograd – maraton na period od dve godine 32 Rešenje o izmeni Rešenja Privremenog organa Grada Beograda o imenovanju Organizacionog odbora Stalne manifestacije u oblasti sporta od značaja za Grad Beograd – maraton na period od dve godine

Akti Grada
33

Rešenje o razrešenju – vršioca dužnosti direktora Muzeja automobila – zbirka Bratislava Petkovića

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju direktora Muzeja automobila – zbirka Bratislava Petkovića

Akti Grada
33

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
38

Pravilnik o sprovođenju kontrole nabavki naručilaca čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada