» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
2

Izmena Poslovnika Gradskog veća Grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu cenovnika ostalih usluga JKP „Pogrebne usluge” sa Izmenom cenovnika

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru beogradskih festivala

Akti Grada
3

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o načinu finansiranja programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o prestanku funkcije predsednice Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru zamenice predsednika Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o razrešenju člana Saveta za zapošljavanje Gradske opštine Zemun i imenovanju novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2015. godinu

Akti gradskih opština Palilula
39

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
39

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
40

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
40

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
40

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
40

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi grba i zastave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
41

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Ustanove kulture „Parobrod” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
42

Strategija upravljanja rizicima gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
47

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
81

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o unutrašnjem uređenju Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
82

Rešenje o promeni naziva ulice VI ličke divizije u MZ Lisović

Akti gradskih opština Barajevo
82

Rešenje o obrazovanju Radne grupe za upravljanje rizicima gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
82

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
82

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo