» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Beograda za 2015. godinu

Akti Grada
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama pijačnog reda JKP „Gradske pijace” sa Odlukom

Akti Grada
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika usluga Veterinarske ustanove „Veterina Beograd” sa Odlukom i Dopunom cenovnika

Akti Grada
20

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
21

Odluka o stalnoj manifestaciji u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
76

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za vršenje javne službe u oblasti fizičke kulture Sportsko-rekreacioni centar Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
77

Rešenje o određivanju naziva Trg Vladimira Manića u KO Varoš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
77

Druga izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
108

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
108

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
108

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
108

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
108

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2015. godinu

Ispravke