» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o pridruženom članstvu Grada Beograda Asocijaciji gradova „EUROCITIES”

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić”

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Istorijskog arhiva Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za prava deteta Grada Beograda

Akti Grada
2

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u maju 2015. godine

Akti Grada
2

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
12

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2015. godinu Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
66

Rešenje o davanju saglasnosti na Druge izmene Programa poslovanja JP Direkcija Lazarevac za perod od 1. januara do 31. decembra 2015. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
66

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
69

Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
95

Odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za mlade za period 2016–2021. godina

Akti gradskih opština Obrenovac