» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o dopunama Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika usluga Veterinarske ustanove „Veterina Beograd” sa Odlukom o usvajanju Dopune cenovnika i Dopunom cenovnika

Akti Grada
2

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
2

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Vračar za 2015. godinu

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o razrešenju članova i članice stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
24

Rešenje o izboru članova i članice stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
24

Rešenje o razrešenju predsednice, članova/ članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
24

Rešenje o imenovanju predsednika, članova/ članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Upravnog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac - 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Upravnog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac - 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
25

Poslovni prostor Zemun” za održavanje poslovnog prostora d.o.o. Zemun

Akti gradskih opština Zemun
26

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
26

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Zemun
26

Odluka o izmeni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Mesne zajednice „Dr Ivan Ribar” na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža” – 27

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o osnivanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Odluka o promeni statusa Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
30

Odluka o pružanju finansijske pomoći porodiljama Gradske opštine Palilula u 2015. godini

Akti gradskih opština Palilula
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2015. godinu

Akti gradskih opština Palilula
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga u delu koji se odnosi na cenovnik pogrebnih usluga i cenovnik naknada za izvođenje zanatskih radova u krugu groblja sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
55

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac