» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu 3 Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju tezgi i drugih okretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
7

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo Bulevara despota Stefana od Ulice Džordža Vašingtona do Ulice cetinjske, gradska opština Stari grad

Akti Grada
8

Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja između ulica: Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i Ulice Veljka Dugoševića, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
9

Odluka o izradi plana detaljne regulacije komercijalne zone uz Ibarsku magistralu, južno od raskrsnice sa autoputskom obilaznicom, gradska opština Rakovica

Akti Grada
10

Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulicije prostorne celine Kosančićev venac za blok između ulica: Velike stepenice, Kosančićev venac i pešačke staze PP4, gradska opština Stari grad

Akti Grada
11

Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici gospodar Jevremovoj, gradska opština Stari grad

Akti Grada
20

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Gradskog zavoda za veštačenje

Akti Grada
20

Rešenje o imenovanju direktora Gradskog zavoda za veštačenje

Akti Grada
21

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
22

Rešenje o obrazovanju Komisije za praćenje primene, sporna pitanja i davanje mišljenja o primeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
22

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i Ulice Veljka Dugoševića, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
23

Obaveštenje povodom presude Upravnog suda broj 26 Už 46/15 od 8. jula 2015. godine

Akti gradskih opština Vračar