» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između ulica: Svetog Nikole (Baje Sekulić a), Topličke, Dimitrija Tucovića i Ruzveltove – opština Zvezdara

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela centralne zone – prostorna celina područja Autokomande – opština Voždovac

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana detaljne regulacije Bloka 1 između ulica: Pariske komune, Omladinskih brigada, Bulevar AVNOJ-a i Narodnih heroja u Novom Beogradu

Akti Grada
3

Odluka o određivanju javnog građevinskog zemljiš ta na teritoriji katastarske opštine Stari grad

Akti Grada
4

Odluka o određivanju organa grada Beograda za učešće u zaključivanju posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora za javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač grad Beograd

Akti Grada
4

Odluka o podizanju spomen-parka „Topovske šupe” u Beogradu

Akti Grada
4

Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta i finansijski plan za 2005. godinu

Akti Grada
32

Rešenje o osnivanju Prihvatilišta za odrasla i stara lica u Beogradu

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Prihvatiliš ta za odrasla i stara lica u Beogradu

Akti Grada
33

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kuće legata iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 46

Akti Grada
34

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
51

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
63

Odluka o podizanju i održavanju spomenika, spomen-ploča i skulpturalnih dela na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
64

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i postdiplomaca

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Odluka o izmeni Pravila Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i postdiplomaca

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeć a za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeć a za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Lazarevac i o platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Izmene i dopune Plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Izmene Plana za postavljanje privremenih objekata u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
68

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca”

Akti gradskih opština Lazarevac
68

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca”

Akti gradskih opština Lazarevac
68

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca”

Akti gradskih opština Lazarevac
69

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca”

Akti gradskih opština Lazarevac
69

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca”

Akti gradskih opština Lazarevac
69

Rešenje o postavljenju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca”

Akti gradskih opština Lazarevac
69

Rešenje o razrešenju jednog člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
70

Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
70

Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za planove

Akti gradskih opština Lazarevac
70

Rešenje o imenovanju člana Komisije za planove

Akti gradskih opština Lazarevac
70

Rešenje o obrazovanju Komisije za nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
71

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
75

Poslovnik o radu Opštinskog veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
79

Zaključak o izmeni Interventnih mera za zaštitu najugroženijih građana Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
79

Ispravka Odluke o cenama pijačnih usluga

Ispravke