» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža kojima upravlja JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2015. godinu

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture „Palilula” sa Statutom

Akti gradskih opština Palilula
32

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Četvrta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2015/2016. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac