» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje tramvajske mreže na Novom Beogradu u zoni depoa, Gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Izmena i dopuna Prostornog plana Gradske opštine Obrenovac

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Šušnjar, Gradska opština Lazarevac

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Zupanjac, Gradska opština Lazarevac

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Bistrica, Gradska opština Lazarevac

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Burovo, Gradska opština Lazarevac

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Strmovo, Gradska opština Lazarevac

Akti Grada
7

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Petka, Gradska opština Lazarevac

Akti Grada
8

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica – Donja Trbušnica, Gradska opština Lazarevac

Akti Grada
9

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica – Gornja Trbušnica, Gradska opština Lazarevac

Akti Grada
9

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Cara Dušana, Filipa Višnjića, Zadužbinske, Mostarske i Šumadijske, Gradska opština Zemun

Akti Grada
10

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u septembru 2015. godine

Akti Grada
11

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Sopot za 2015. godinu

Akti gradskih opština Sopot
48

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
48

Rešenje o razrešenju člana i dva zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
48

Rešenje o imenovanju člana i dva zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
48

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Centra za kulturu Sopot

Akti gradskih opština Sopot
48

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Centra za kulturu Sopot

Akti gradskih opština Sopot
49

Izmene i dopune Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd” broj 1296 od 28. januara 2015. godine

Кolektivni ugovori