» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Odluka o uređivanju zemljišta i načinu i postupku obračuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru projekta „Beograd na vodi”

Akti Grada
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Akti Grada
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
7

Odluka o podizanju spomenika Stefanu Nemanji 7 Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Sava centar”

Akti Grada
7

Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju direktora Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda

Akti Grada
64

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda

Akti Grada
64

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
65

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
66

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostora između ulica Matice srpske, Rableove i postojećih sportskih terena, Gradska opština Zvezdara

Akti Grada