» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2016. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Odluka o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Odluka o stalnim manifestacijama od značaja za Gradsku opštinu Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o nagrađivanju učenika iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Javnog preuzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o imenovanju direktora „Humanitarne fondacije Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Program razvoja sporta u gradskoj opštini Novi Beograd za period 2016–2018. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Pravilnik o izmeni Pravilnika o budžetskom računovodstvu i računovodstvene politike

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

niku u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
54

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
54

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
54

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
54

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
55

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
55

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
55

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
55

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornih odbora Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP i JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom o prečišćenim tekstom Cenovnika

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Program poslovanja Javnog preduzeća Poslovni prostor Voždovac za 2016. godinu

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija