» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Odluka o uslovima prodaje 2.000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu

Akti Grada
7

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti Grada
7

Odluka o određivanju gradske opštine Stari grad za upisivanje u matičnu knjigu rođenih državljana Republike Srbije koji nisu rođeni na teritoriji Republike Srbije, niti u njoj imaju prebivalište, odnosno boravište

Akti Grada
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Nagrade grada Beograda „Svetislav Stojanović”

Akti Grada
8

Odluka o izmeni Odluke o objavljivanju akata u „Službenom listu grada Beograda”

Akti Grada
8

Odluka o podizanju spomenika „Žrtvama rata i branioca otadžbine 1990–1999”

Akti Grada
8

Odluka o prestanku važenja Odluke o ustanovljenju funkcije savetnika u Skupštini grada

Akti Grada
9

Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Veliko ratno ostrvo”

Akti Grada
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

Akti Grada
11

Rešenje o određivanju sekretara Skupštine grada Beograda za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti Grada
11

Odluka o organizaciji, sastavu i nadležnostima stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
12

Odluka o finansiranju potreba građana u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstvene i socijelne zaštite, društvene brige o deci, fizičke kulture, javnog obaveštavanja, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, zaštite i unapređenja životne sredine i drugim oblastima od neposrednog interesa za građane opštine Vračar u 2005. godini

Akti gradskih opština Vračar
13

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Vračar i platama izabranih i imenovanih lica

Akti gradskih opština Vračar
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju stanova na kojima je korisnik opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Odluka o dodeli garaža u zakup na kojima je korisnik opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nastojnič kim stanovima na kojima je korisnik opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o postavljenju glavnog arhitekte opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
17

Rešenje o prestanku mandata odborniku u Skupštini opštine Stari grad Saši Bjelici

Akti gradskih opština Stari grad
17

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Stari grad Mirjani Latić

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o razrešenju funkcije javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o razrešenju funkcije zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o razrešenju funkcije zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o razrešenju funkcije zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Odluka o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Odluka o Opštinskoj upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji organa opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o prestanku statusa lokalnih puteva

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama izabranih, postavljenih i imenovanih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o mesnim zajednicama opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
32

Zaključak o prenosu ovlašćenja za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja

Akti gradskih opština Grocka
32

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Odluka o određivanju organa gradske opštine Obrenovac za učešće u zaključivanju kolektivnih ugovora za javna preduzeća i ugovora o radu sa direktorima javnih preduzeća čiji je osnivač opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Rešenje o potvrđivanju mandata novom odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Odluka o Fondu za ekologiju opštine Obrenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeć a „Obrenovac” iz Obrenovca (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za informisanje „Obrenovac” u Obrenovcu (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Odluka o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Ispravka Odluke o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave

Ispravke