» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Beograda za 2015.godinu

Akti Grada
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
7

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini

Akti Grada
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

Akti Grada
8

Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

Akti Grada
10

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora između Ulice Matice srpske, Rableove i postojećih sportskih terena, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
11

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Markovac, zaseok Crkvine, Gradska opština Mladenovac

Akti Grada
12

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Selo Mladenovac, gradska opština Mladenovac

Akti Grada
13

Odluka o podizanju spomenika G lumcu

Akti Grada
13

Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO „Novi Beograd” do područja Prostornog plana područja posebne namene „Beograd na vodi”, Gradske opštine Novi Beograd i Savski Venac

Akti Grada
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JKP „Infostan”

Akti Grada
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP „Gradska čistoća” – 24

Akti Grada
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JKP „Beogradske elektrane”

Akti Grada
24

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Ustanove za fizičku kulturu SKC „Tašmajdan

Akti Grada
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku izmeni Statuta JP „Sava centar”

Akti Grada
25

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
25

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
25

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara

Akti Grada
25

Rešenje o imenovanju direktora Muzeja afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara

Akti Grada
25

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju predstavnika grada Beograda u Skupštini društva za upravljanje Slobodnom zonom Beograda

Akti Grada
26

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom roju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

Akti Grada