» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uređivanju sadržine i načinu vođenja Informacionog sistema energetike Grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstv ene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
4

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Odluka o pružanju pravne pomoći u Gradskoj opštini Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju „Humanitarne fondacije opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Humanitarne fondacije Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Poslovnik Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Odluka o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Izborne komisije GO Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
11

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
12

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Savski venac u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
12

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
13

Odluka o reblansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2016. godinu

Akti gradskih opština Grocka
32

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
34

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
34

Program razvoja sporta u gradskoj opštini Lazarevac za period od 2016. do 2018. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo–Rovni „Kolubara” za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Toplifikacija” Lazarevac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Aneks 1. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd”

Кolektivni ugovori
50

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Ispravke