» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2016. godinu

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za prava deteta Grada Beograda

Akti Grada
5

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

Akti Grada
6

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata radnih tela Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o izmenama Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovno-sportski centar Voždovac” sa Odlukom

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
25

Odluka o upotrebi pečata i štambilja Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije GO Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije GO Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Odluka o saglasnosti da se potraživanje Gradske opštine Mladenovac po osnovu poreza na zarade prema Preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom GOŠA SOLKO DOO konvertuje u udeo Gradske opštine Mladenovac u osnovnom kapitalu

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Poseban program zdravstvene zaštite u cilju podsticaja rađanja dece finansiranjem postupka vantelesne oplodnje sredstvima budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac