» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi

Akti Grada
3

Pravilnhttp://sgb.beoserver/administration/issue.edit.php?pdf_id=9# Snimiik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Akti Grada
3

Rešenje o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

Akti Grada
4

Rešenje o izmeni Rešenja o najvišem nivou cena komunalnih proizvoda i usluga

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JUP „Urbanistički zavod Beograda”

Akti Grada
6

Zaključak o izmenama i dopunama Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
6

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta u Vrčinu

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju benzinske stanice Vrčin 1

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za postojeće mesno groblje u Vinči i njegovo proširenje

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za postojeće mesno groblje u Leštanima i njegovo proširenje

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju benzinske stanice pored magistralnog puta broj 1 (autoputa E–75) u Vrčinu

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju postrojenja za preradu vode vodovoda Umčari i Pudarci

Akti gradskih opština Grocka
10

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za postojeće mesno groblje u Boleču i njegovo proširenje

Akti gradskih opština Grocka
10

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-rekreativnog centra u Grockoj

Akti gradskih opština Grocka
10

Odluka o utvrđivanju vrednosti boda za obračunavanje visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2003. godini

Akti gradskih opština Grocka