» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu korišć enja sredstava sa podračuna odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Beograda

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u aprilu 2005. godine

Akti Grada
1

Odluka o načinu korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom na teritoriji opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o prenosu prava upravljanja grobljima i sahranjivanju u naseljenim mestima opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o osnivanju Humanitarnog fonda „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Pravila Humanitarnog fonda „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Etički kodeks ponašanja izabranih predstavnika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o izboru saveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
13

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
13

Odluka o formiranju Fonda za podsticanje razvoja opštine Voždovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Voždovac
13

Odluka o obrazovanju i utvrđivanju područja mesnih zajednica na teritoriji opštine Voždovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Voždovac
16

Odluka o izmeni Odluke o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju u posebnim naseljenim mestima na teritoriji opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o osnivanju „Fonda male Milice Rakić iz Batajnice”

Akti gradskih opština Zemun
17

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Zemun Milici Šaranović zbog podnošenja ostavke

Akti gradskih opština Zemun
17

Odluka o pristupanju gasifikaciji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Barajevo
19

Odluka o dopuni Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodelu stipendija mladim sportistima

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora JP za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora JKP „10. oktobar” i Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo i Nadzornog odbora JP za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
20

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodelu stipendija mladim sportistima

Akti gradskih opština Barajevo
21

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Obrenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Poslovnik o radu Opštinskog veća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Ispravka Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Zemun Andreje Mladenovića zbog podnošenja ostavke

Ispravke
27

Ispravka Rešenja o obrazovanju Komisije Skupštine opštine Zemun za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

Ispravke