» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o upotrebi imena, grba i zastave Grada Beograda

Akti Grada
16

Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
20

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo područja zapadno od Ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića do Ulice prilaz) do Ulice Marije Bursać, gradske opštine Zemun i Novi Beograd

Akti Grada
22

Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Tošin bunar, Trogirske, Petra Kočića i Skadarske, gradska opština Zemun

Akti Grada
23

Odluka o izradi plana detaljne regulicije za područje između kompleksa toplane, Ulice savski nasip, mosta Gazela i reke Save, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
24

Odluka o izradi plana detaljne regulacije Bloka 18, Gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
25

Odluka o dopunama Odluke o raspolaganju stanovima Grada Beograda

Akti Grada
26

Odluka o načinu, uslovima, kriterijumima i merilima za dodelu poslovnog prostora koji je u javnoj svojini Grada Beograda u zakup pod posebnim uslovima u cilju podsticanja samozapošljavanja i proširenja poslovanja

Akti Grada
29

Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja koje se finansiraju iz budžeta Grada Beograda

Akti Grada
30

Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja ženskog preduzetništva koje se finansiraju iz budžeta Grada Beograda

Akti Grada
32

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Beograda

Akti Grada
35

Odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se ne kategorizuju, a koji se nalaze u stambenim zgradama

Akti Grada
39

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda za radnu 2016/17. godinu

Akti Grada
40

Odluka o finansiranju ili sufinansiranju projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Beograda koje realizuju udruženja

Akti Grada
41

Odluke o dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
42

Odluka o proglašenju zaštićenog staništa „Veliko blato”

Akti Grada
46

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja likvidacionog upravnika za 2015. godinu o sprovedeniim radnjama u postupku redovne likvidacije Ustanove kulture „Jugokoncert” – Ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

Akti Grada
46

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja likvidacionog upravnika za 2015. godinu o sprovedeniim radnjama u postupku redovne likvidacije Ustanove kulture „ BELEF centar” – u likvidaciji

Akti Grada
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma zdravlja Mladenovac

Akti Grada
48

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”

Akti Grada
48

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”

Akti Grada
48

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
50

Zapisnik o radu Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike/ce Skupštine Gradske opštine Zvezdara održanih 24. aprila 2016. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Zapisnik o radu Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Novi Beograd održanih 24. aprila 2016. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
56

Odluka o dodeli odborničkih mandata

Akti gradskih opština Grocka