» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2004. godinu sa Izveštajem o ostvarenju prihoda, primanja i izvršenju rashoda i izdataka budžeta grada Beograda za 2004. godinu

Akti Grada
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu

Akti Grada
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata

Akti Grada
25

Odluka o izmeni Odluke o održavanju čistoće

Akti Grada
25

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

Akti Grada
26

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

Akti Grada
27

Odluka o izmeni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
27

Odluka o izmeni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Akti Grada
28

Odluka o izmeni Odluke o pijacama

Akti Grada
28

Odluka o izmeni Odluke o postavljanju privremenih objekata za obavljanje menjačkih poslova na javnim površinama

Akti Grada
29

Odluka o izmeni Odluke o snabdevanju grada vodom

Akti Grada
29

Odluka o izmeni Odluke o javnoj rasveti

Akti Grada
30

Odluka o izmeni Odluke o snabdevanju grada toplotnom energijom

Akti Grada
30

Odluka o izmeni Odluke o opštem uređivanju grada

Akti Grada
30

Odluka o izmeni Odluke o rečnim javnim kupatilima

Akti Grada
31

Odluka o izmeni Odluke o izgradnji, korišćenju, uređivanju i održavanju Ade Ciganlije i Ade Međice

Akti Grada
31

Odluka o izmeni Odluke o dimničarskim uslugama

Akti Grada
31

Odluka o izmeni Odluke o gradskoj kanalizaciji

Akti Grada
32

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnoj inspekciji

Akti Grada
32

Odluka o premiji za mleko

Akti Grada
33

Odluka o premiji za nabavku i odgoj prvotelkinja

Akti Grada
34

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

Akti Grada
34

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima za raspodelu stanova solidarnosti zaposlenim licima u organima grada Beograda

Akti Grada
35

Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Beogradskog bataljona, Nedeljka Čabrinovića i Praške na Banovom brdu

Akti Grada
35

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za naselje Mali Mokri Lug, opština Zvezdara

Akti Grada
36

Odluka o izradi plana detaljne regulacije izmeđ u ulica: Kumodraške, Milisava Đurovića, SMT-a, Nove I, Đure Mađerčića, Vojvode Stepe, Ljube Vučkovića i kompleksa kolektivnih objekata uz ulicu Ljube Vučkovića – opština Voždovac

Akti Grada
37

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za privrednu zonu „Autoput”, u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu

Akti Grada
38

Odluka o izradi plana generalne regulacije za izradu gasne mreže i objekata u Beogradu

Akti Grada
39

Odluka o izradi plana detaljne regulacije poslovnoprivrednog kompleksa „Klisina” u Batajnici

Akti Grada
39

Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Vinodolske, Lješke, NH Petra Mećave i Lazara Kujunyića – opština Čukarica

Akti Grada
50

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Novi Beograd

Akti Grada
52

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
55

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
58

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Grupa stabala hrasta lužnjaka kod Jozića kolibe”

Akti Grada
59

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Upravnog i Nadzornog odbora u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
59

Rešenje o prestanku važenja izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Vračar („Službeni list grada Beograda”, broj 8/05)

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Parking servis”, Beograd o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP „Parking servis”

Akti Grada
60

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta prodajne galerije „Beograd” iz Beograda, Kosančićev venac broj 19

Akti Grada
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji poslova „Prihvatilišta za odrasla i stara lica” u Beogradu

Akti Grada
60

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu „Plana detaljne regulacije privredne zone Gornji Zemun – zone 3 i 4”

Akti Grada